Kuka ajaa Forssan seudun etua?

Suuret kaupungit kokoomusjohtoisesti ajavat nyt suurten kaupunkien etua. Herää kysymys, miksi? Hallituksessa ovat kuitenkin mukana uudistuksissa, joilla on tarkoitus ajaa koko maan etua. Ei raakaa vastakkainasettelua. Suuret kaupungit kritisoivat kokoomusjohtoisesti sitä, että kaupunkien kasvun merkitystä ei ymmärretä.

Haluaako Kokoomus puolueena eri asioita kuin osana maan hallitusta? Forssalainen ministeri Grahn-Laasonen peräänkuuluttaa Forssan Lehdessä 20.10.17 aktiivisuutta kotikaupungiltaan, että kuuluisimme kaupungistumisen voittajiin. Ajaako hänkin siis kaksilla rattailla? Mihin on unohtunut jälleen kerran seudullinen yhteistyö?

2009 tehtiin monia kuntaliitoksia. Nyt on tutkimuksella todennettu, että kuntaliitokset eivät ole tuoneet kunnille säästöjä. Suuruus ei ole tae tehokkaasta ja taloudellisesta tavasta tuottaa palveluja.

Valtakunnallisesti Kokoomus ajaa kasvumahdollisuuksia vain suurille kaupungeille. Mitä ajaa ministeri Grahn-Laasonen? Suurten kaupunkien etuja vai Forssan ja sen kaltaisten seutukaupunkien ja niitä ympäröivien seutujen etuja? Onko tämä nyt sitä Kokoomuksen kuuluisaa mielikuvapolitiikkaa?

Kasvupalvelualueiden kehittäminen, TE-toimiston yrityspalvelut sekä rakennerahastojen rahojen jako jäisi kokoomuksen Vapaavuoren ajamana erityisratkaisuna tehtävälle Uudenmaan pakkokuntayhtymälle, johon kuuluisivat Helsinki, Espoo, Vantaa, ja Kauniainen. Muut Uudenmaan kunnat voivat siihen halutessaan liittyä vuoden 2020 alusta.

Ajaako Kokoomus Forssalle tai seutukunnallemme mitään omia kasvupalvelumahdollisuuksia, vaikka niitä ministeri Grahn-Laasonen Forssan Lehdessä peräänkuuluttaa?

Olisi hyvä, että saisimme kasvupalvelut seudullemme mukaan lukien alueiden kehittämisen, TE-toimiston yrityspalvelut sekä rakennerahastojen rahan jaon. Hallituksen suunnitelmien mukaan kasvu- ym. palvelut jäävät maakuntien vastuulle. Sitä ei pienen seutukunnan alueen näkökulmasta voi pitää hyvänä. Maakunta saa rahat ja päättää niiden jaosta. Vaarana on pienempien seutujen jääminen vähäiselle osalle, koska meillä ei ole riittävästi poliittista voimaa valvomaan etujamme.

Ajaako ministeri hallituksessa kasvupalvelujen saamista Forssan seudulle? Terveydenhuoltolain hyväksymisessä ministeri unohti ajaa forssalaisten ja Forssan seudulla asuvien etuja.

Johanna Häggman

Kesk. Forssan Kaupunginhallituksen II vpj.Maakuntavaltuuston II vpj.