Oman seudun etu on myös maakunnan etu

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä valmistellaan alustayhtiön perustamista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kans-sa. Perustettava alustayhtiö valmistelee ja koordinoi yhteistyötä sekä valmistelee tarvittavien yhtiöiden perustamista Kandeksan tähden sairaalan valmistelussa. Etelä-Pohjanmaa ei vielä ole tehnyt päätöksiä mukaan lähdöstä alusta-yhtiöön, mutta haluaa osallistua jatkovalmisteluun tässä vaiheessa.

OLEELLISTA SEUTUMME etujen turvaamiseksi on Hyvinvointikuntayhtymän vaikuttamismandollisuudet kandeksan tähden sairaalan valmistelussa. Sairaanhoitopiirillä ei ole mandaattia neuvotella Hykyn puolesta. Forssan seudun kunnilla on kaikki mandollisuudet ja valta kehittää erikoissairaanhoitoa seudulla haluamaamme suuntaan. Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvosen mukaan sairaanhoitopiiri tarjoaa aktiivista mukanaoloa Hyvinvointikuntayhtymälle. Tärkeintä on että pääsemme rakentamaan kokonaisuutta yhdessä. Mielestäni Forssan seudun etu on löytää yhteinen näkemys tavoiteltavista palveluista ja välttää turhia yksittäisiä irtiottoja kuten erikoissairaanhoidon siirtämistä osaksi keskussairaalan toimintaa jo nyt. Kenen etu tämä olisi? Ei ainakaan seutumme. Hykyn tulevaisuuden määrittämisen tekevät omistajakunnat. Forssan kaupunginvaltuuston kokouksessa 3.9. valtuutettu, minis-teri Grahn-Laasonen oli samalla kannalla allekirjoittaneenkin kanssa todetessaan, että on pidettävä huolta että meillä on täällä paikallisesti palveluita ja ettemme itse niitä aktiivisella omalla toiminnalla käy heikentämään.

ON TÄRKEÄÄ, että Forssan seutu Hykyineen on itsenäisesti vaikut-tamassa ja kehittämässä valmistelussa olevaa Kandeksan tähden sairaalaa. Hyvinvointikuntayhtymän on käytävä neuvotteluja myös suoraan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteistyö Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kanssa ei edellytä alisteista asemaa, joka syntyy jos erikoissairaanhoitomme siirretään keskussairaalan alle. Päätösvalta on järkevintä pitää itsellämme. Erikoissairaanhoidon palvelut ovat vetovoimatekijä Forssan seudulle. Kandeksan tähden sairaala on mandollisuus, jolla sairaalamme osana yliopistollisen keskussairaalan palvelutarjontaa voisi monipuolistaa erikoissairaanhoidon palveluja Forssassa. Tays:an alueella on järkevällä tavalla tehty erikoissairaanhoidon työnjako sairaaloiden kesken. Samaa on mahdollista toteuttaa meilläkin osana Kandeksan tähden sairaalaa.

SOTE-UUDISTUKSEN tulevaisuus on eduskunnan käsissä. Siksi ihmettelen maakuntaliiton kovaa kiirettä suunnitelmalle, jos sote-uudistus ei toteudu. Tässä tilanteessa Forssan seudun tulee arvioida kaikki mandollisuudet uudestaan. Nopeimmillaankin palvelujen järjestymisvastuut ja muut tehtävät siirtyvät maakunnille vasta 1.1.2021. Sitä ennen ei missään tapauksessa tule omaehtoisesti luopua palveluista, joita Hyky tuottaa. Myös Riihimäellä tehdään selvitys siitä, mikä heidän kannaltaan on järkevää, jos sote-uudistus ei toteudu. Seutumme palvelujen turvaami-nen tulevaisuudessakin on oltava edustajiemme tärkein tavoite. Kukaan muu ei tee sitä puolestamme.

JOHANNA HÄGGMAN

Forssan Kaupunginhallituksen II vpj. Maakuntavaltuuston II vpj.