Keskustan ryhmäpuheenvuoro maakuntavaltuuston kokouksessa

Arvoisa puheenjohtaja hyvät valtuutetut

Kiitos Hämeen Liiton viranhaltijoille jälleen kerran toiminta- ja taloussuunnitelman ansiokkaasta valmistelusta. Jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät ennallaan. Kuntien taloudellisten tilanteiden kiristyessä on tärkeää, että Hämeen liiton toimintaa kyetään viemään eteenpäin kuntien mahdollistamien niukkenevien resurssien mukaan. Näyttää siltä, että olemme 70-luvun kaltaisessa tilanteessa, jolloin oli maansisäinen suuri muuttovirta maaseudulta kaupunkeihin. Samanlainen kehitysvaihe näyttäisi nyt olevan käynnissä reuna-alueiden kärsiessä väestön poismuutosta ja muuttoliikkeen suuntautuessa kasvukeskuksiin hyvin voimakkaasti.

Maakuntamme väestönkasvun kääntyminen negatiiviseksi on meille iso haaste. Elinvoimaiset maakunnat ja kunnat ovat menestymisen perusta. Kutakin tulee kehittää maakunnan vahvuuksien pohjalta. Erilaistuminen on hyväkin asia, eriarvoistuminen taas huono.

Niin Kanta-Hämeessä kuin koko maassa tulee tavoitella kaupungistumisen ja elinvoimaisen maaseudun symbioosia. Kaupunki ja maaseutu eivät saa olla toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, Niin maakuntamme kuin koko Suomen menestys on maakunnan ja sen seutujen menestymisen varassa. Jokaisen tulee saada elää hyvää elämää itse valitsemallaan tavalla eri puolilla Suomea, eri puolilla maakuntaa ja eri puolilla kuntaa. Kenenkään toisen tehtävä ei ole määrätä ihmisten haaveista. Siksi meidänkin tulee panostaa koko maakunnan ja sen seutujen elinvoiman kehittämiseen.

Koko maakunnan kehittämisessä on huomioitava se, miten jokainen päätös niin kunta- kuin maakuntatasollakin vaikuttaa aluekehitykseen. Käytännössä kysymys onkin siitä, että jokaista maakunnassa tai kunnassa tehtävää päätöstä tulisi aina myös arvioida päätöksen elinvoimavaikutusten näkökulmasta. Edessämme on suuria haasteita parantaa maakuntamme vetovoimaa. Perusta on hyvä, koulutusmahdollisuudet monipuoliset, mutta yrittämisen edellytyksiä ja kuntien houkuttelevuutta uusille yrittäjille tulee parantaa. Mittavat liikenneinfrahankkeet kolmosraiteineen tuovat isoja haasteita maakunnan edunvalvonnalle.

Sote- ja maakuntauudistus on työllistänyt maakuntaliittoja ja tulee ensi vuonnakin työllistämään. Valtion budjettiin on varattu määrärahaa valmistelutyöhön myös ensi vuodelle. Keskustan valtuustoryhmä toivoo malttia vaihtoehto B:n valmisteluun. Sote- ja maakuntauudistus on eduskunnan käsissä. Mietinnöt ovat tällä hetkellä perustuslakivaliokunnassa, jonka jälkeen ne menevät vielä sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ennen kuin lait tulevat käsittelyyn eduskunnan suureen saliin. Nyt on järkevää odottaa parikuukautta, niin selviää sote- ja maakuntauudistuksen kohtalo, jotta emme tee turhaa työtä kunnissa. Tästä edellä mainitusta syystä johtuen Keskustan valtuustoryhmä korostaa, että nyt ei ole järkevää sitoa kuntien käsiä mihinkään vaihtoehto B:hen. Etenkin kun Riihimäki on tehnyt päätöksen, että se tulee selvittämään eri vaihtoehdot sote-palvelujen järjestämiseen JOS sote-uudistusta ei tule.

Keskustan valtuustoryhmä kiittää maakuntaliiton viranhaltijoita, muita valtuustoryhmiä sekä kaikkia yhteistyökumppaneita yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. Rauhallista joulunaikaa kun sen aika on.

Johanna Häggman
Keskustan maakuntavaltuustoryhmän pj