Hoitoa suomenkielellä

Hoitotyössä Suomessa suomenkielen taito on välttämätön. Suomalaisilla on oikeus saada kotimaassaan hoitoa omalla äidinkielellään. Muodostuu iso riski hoitovirheille, jos suomenkieltä kunnolla osaamaton toimii täällä hoitotyössä. Vaarana on, että hoitomääräykset mahdollisesti toteutetaan väärin tai vajavaisesti.  Lisäksi kommunikaatio niin suomenkieltä taitamattoman ja muun hoitohenkilöstön sekä potilaiden kesken hankaloittaa laadukasta ja oikein vaikuttavaa hoitoa. Toisinaan jopa estää sen toteutumista. Potilastyössä yhteinen kieli on välttämätön edellytys, jotta potilas saa tarvitsemansa laadukkaan ja oikean hoidon ja hoivan sekä tarvittavat ohjeistukset. Potilaan on ymmärrettävä hoitajaa ja hoitajan on ymmärrettävä potilasta.

Kaikille hoitoalalla työtä tekeville on jatkossakin oltava samat työehdot. Kaksia työmarkkinoita ei tule synnyttää. Suomi ei saa romuttaa ministeri Timo Soinin esittämin keinoin potilasturvallista hoitotyötä.

Ministeri Timo Soinin ulostulo näkemyksellä, että Suomeen pitää palkata hoitajia Filippiineiltä, on pöyristyttävä. Ensiksikin Suomessa ei kelpaa Filippiineillä hankittu hoitajakoulutus eikä siellä saatua koulutusta voi päivittää Suomessa siten, että pätevöityisi täällä toimimaan koulutustaan vastaavaan työhön.

Lähihoitajakoulutukseen on hyväksytty viime vuosina alalle soveltumattomia opiskelijoita. Koulutustakuukaan ei saa mennä potilasturvallisuuden edelle. Osalla koulutukseen valituista on ollut puutteita taidoissa, asenteissa, terveydentilassa ja jopa motivaatiossa. Kaikki eivät sovellu hoitoalalle, se on tosiasia, joka vihdoin on myönnetty. Tämä tulee huomioida myös rekrytoitaessa hoitohenkilöstöä.

On taattava laadukas ja turvallinen hoito suomalaisille omalla äidinkielellään.

Johanna Häggman, Kesk.
Forssa  Sairaanhoitaja, Eduskuntavaaliehdokas