Rautatiehankkeet etenevät

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi helmikuun alussa LVM:n esitystä perustaa osakeyhtiö rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi.

Ministeri Grahn-Laasonen (Kok) kertoi mm. Forssan Lehdessä 14.3.19: ”Uutta pääratayhtiötä ei voida perustaa ennen eduskuntavaaleja, sillä pelkäksi toimitusministeriksi muuttuneella liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerillä ei ole enää mandaattia edes jatkaa neuvotteluja suurten kaupunkien kanssa”

Liikenne- Ja viestintäministeriö voi jatkaa myös Suomiradan eli pääradan hankeyhtiön valmistelua. Yhtiöiden osakassopimukset hyväksyy seuraava hallitus. Eli Suomi-rataa ja Turun tunnin junaa edistävien Pohjolan Rautatiet Oy:n tytäryhtiöiden perustaminen siirtyy seuraavan hallituksen päätettäväksi. Sen sijaan Pohjolan Rautatiet Oy voi perustaa Rail Baltica -yhtiön, kalustoyhtiön ja kiinteistöyhtiön. Tämä on ministeri Bernerin oikeuskansleri Pöystin keskustelun tulos 14.3.19.

Myös kaupungit on otettu mukaan edistämään raidehankkeita. Suomi-rataa edistävien tytäryhtiöiden osakassopimukset on neuvoteltu jo valmiiksi. Ensi vaiheessa mukaan pääsisivät Helsinki, Vantaa ja Tampere. Ministeri Bernerin mukaan Suomi-radan osakassopimus mahdollistaa Hämeenlinnan, Riihimäen sekä muiden kaupunkien liittymisen sopimukseen. LVM on tiedottanut raideyhtiöhankkeiden valmistelujen jatkumisesta. Ratayhtiöiden osakassopimusten hyväksyminen menee aivan normaalissa järjestyksessä seuraavan hallituksen päätettäväksi.

Sen sijaan, että lähdetään sotkeutumaan toisen ministerin hallinnonalaan ja syyttelemään sen paremmin asiaa selvittämättä, tarvitaan hyvää ja rakentavaa puoluerajat ylittävää maakunnallista yhteistyötä edunvalvonnassa. Hämeestä halukkailla kaupungeilla kuten Riihimäki, Hämeenlinna ja Lahti on mahdollisuus päästä mukaan osakkaiksi. Häme tarvitsee sekä nopeita toimivia junayhteyksiä että pysähtyviä junia niin henkilöliikenteeseen kuin myös tavaraliikenteelle. Tarvitaan siis ehdottomasti lisäraiteita, jotta kaikki tämä on mahdollista.

Johanna Häggman, Kesk.
Forssa
Kansanedustajaehdokas