Keskustan Etelä-Hämeen piirikokouksen avauspuheenvuoro Forssassa

Arvoisa varapuhemies, hyvä piirikokousväki!  

Lämpimästi tervetuloa piirimme sääntömääräiseen syyskokoukseen tänne Forssan yhteislyseon juhlasaliin. Piirimme kevätkokouksessa viime huhtikuussa käsittelin mm. Kanta-Hämeen laskusuunnassa olevaa väestönmuutosta. Tilanne näyttää samankaltaiselta kuin -70-luvulla, jolloin maansisäinen suuri muuttovirta suuntautui maaseudulta kaupunkeihin. Reuna-alueet kärsivät väestön poismuutosta. Maakuntamme väestönkasvun kääntyminen negatiiviseksi on meille iso haaste. Elinvoimainen maakunta rakentuu menestyvistä kunnista ja seuduista, joita kehitetään kunkin vahvuuksia hyödyntäen. Erilaistuminen on hyväkin asia, eriarvoistuminen taas huono. Niin Kanta-Hämeessä kuin koko maassa tulee tavoitella kaupungistumisen ja elinvoimaisen maaseudun symbioosia.

Koska jokainen kunta- ja maakuntatasolla tehty päätös voi vaikuttaa kuntien elinvoimaan, on päätöksien elinvoimavaikutukset tärkeää myös arvioida. Alueellisesti on oltava saatavilla kattavat palvelut, ei vain maakunnan keskuskaupungissa. Forssan avoinna olevien kahden ulosottomiehen virkojen hoito ollaan siirtämässä ensi vuoden alusta Hämeenlinnasta käsin hoidettavaksi. Toivon, että voimme tämän piirikokouksen kannanottoon lisätä vielä vetoomuksen siitä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä estääkseen Forssan ulosottoviraston toimintojen keskittämisen Hämeenlinnaan.

Maakuntamme vahvuutena ovat sijainnin lisäksi monipuoliset koulutuspalvelut, kaunis Hämeen luonto, monipuoliset yhteydet pääkaupunkiseudulle, joskin junavuoroja halutaan lisätä. Yrittämisen edellytyksiä ja kuntien houkuttelevuutta uusille yrittäjille tulee parantaa. 

Koulutusuudistuksia on tehty tällä vaalikaudella urakalla. Koulutukseen tehdyt säästöt on pääosin otettu lähiopetusta vähentämällä, opiskelijoiden omavastuuta oppimisestaan lisäämällä. Mittavien uudistusten vaikutukset ammatilliseen koulutukseen on tärkeää selvittää. Nuorille on kyettävä tarjoamaan lähiopetusta viitenä päivänä viikossa vähintään kuusi tuntia päivässä. Näin on linjattu Forssan ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän päätöksissä ensi vuodeksi. Koulutuksen aputoimintoja tulee karsia ja keskittyä lähiopetuksen riittävään tarjontaan. Selvitettävien tulosten pohjalta on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla taataan riittävä ja laadukas ammatillinen koulutus nuorillemme.

Hyvä varapuhemies, hyvät keskustaystävät

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilän esitys lapsilisiin tehtävästä pienituloisille lapsiperheille tarkoitetusta korotusosasta on tärkeä täsmätoimi perheille. Suomessa elää 100 000 lasta köyhyysrajan alapuolella. Lapsilisien korotus pääministerin esittämällä tavalla on toteutettava kiireesti eikä odottaa vuosien päästä tulevaa sosiaaliturvauudistusta.

Väestöliitto teki kyselyn lapsiperheille. Kyselyn tulosten mukaan perheet haluavat itse päättää, mikä lastenhoitomuoto on heille paras. Samoin vanhemmat haluavat itse päättää perhe- ja hoitovapaiden jaksottamisesta vanhempien kesken. Lisäksi perheet eivät hyväksy kotona tapahtuvan lastenhoidon kritiikkiä ja osittain jopa vanhempien syyllistämistä siitä. Kotona tapahtuva lastenhoito on erittäin arvokasta eikä siitä saa ketään syyllistää. Siksi lasten kotihoidontuki pitää säilyttää jatkossakin. Nämä väestöliiton kyselyn vastaukset ovat täysin yhteneväiset Keskustan perhevapaauudistuksen tavoitteiden kanssa.

Hyvät kuulijat

Tässä onkin Keskustalle erinomainen mahdollisuus hakea kansalta vahvaa valtakirjaa toteuttaa perheiden itsensä haluama perhevapaamalli. 

Ministeri  Saarikon johdolla tällä vaalikaudella valmisteltu perhevapaauudistus kaatui rahan puutteeseen sekä siihen, että uudistus olisi määrännyt perheiden hoitovapaajaksot. Äidille8 kk lapsen syntymän jälkeen, sitten isälle pakollinen 4 kk ja jos isä ei olisi sitä pystynyt pitämään, perhe olisi menettänyt sen 4 kk kokonaan. Siis ei näin ja siksi kiitos Ministeri Saarikolle lopettaa uudistuksen valmistelu.

Hyvä piirikokousväki

Ensi vuottamme värittävät useat vaalit. Tänään piirikokouksessa nimetään piiristämme kansanedustajaehdokkaat. Tämän jälkeen koko piirin alueella myös yhteistyössä Päijät-Hämeen piirin kanssa lähdemme ensi kevään koitoksiin vahvana ja yhtenäisenä joukkueena, tavoitteena tietysti vaalivoitto ja edelleen Sipilän II-hallitus. Tämän hetken gallup-lukuja on turha tuijottaa, ne ovat vain tämän hetken gallup-lukuja. Vaalityön on oltava nousujohteista vaalipäivään asti. Iso osa äänestäjistä tekee äänestyspäätöksensä aivan kalkkiviivoilla. Lisäksi liikkuvien äänestäjien osuus kasvaa koko ajan. 

Jokaista meistä tarvitaan tekemään vaalityötä. Ehdokkaat tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen ja avun vaalikampanjoissaan. Vaalit voitetaan vahvalla tahdolla ja saumattomalla yhteistyöllä. Kilpailijoitamme ovat muut puolueet ja heidän ehdokkaansa. Pidetään tämä aina mielessä. Hyvänä vahvatahtoisena joukkueena pärjäämme.

Hyvät ystävät

Puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä lanseerasi Keskustan puheenjohtajapäivillä Helsingissä 13.1. puolueen uudistamistyön ensimmäiseksi  askeleeksi jäsenistön itseluottamuksen palauttamisen, sitä seuraavat ovat johtajuus ja oma-aloitteellisuus, yhteinen reissu ja paluu tulevaisuuteen. Myös piirimme toimintasuunnitelmaan on ensi vuodelle lisätty piirin Kepu-päivät. Kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Jos tämä piirikokous toimintasuunnitelmaan ne hyväksyy. Piirin puheenjohtajapäiville kutsutaan paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen, piirin ja naisten piirin puheenjohtajistot. Tällä pyritään lisäämään tiedonkulkua piirin ja kuntien keskustatoimijoiden välillä sekä kehittämään Keskustan toimintaa piirin alueella ja aktivoida keskustalaisia toimijoita.

Muutakin kehittämistyötä on piirissämme aloitettu ja suunniteltu myös ensi vuodelle. Niistä enemmän kokouksen muissa vaiheissa. Kannustan teitä jokaista toimimaan aktiivisesti myös seutukunnittain. Esimerkkinä ei piirin vaan keskustalaisten aktiivisesta toiminnasta Keskustan väki Lounais-Hämeessä kokoontuu säännöllisesti kutsuen kaikki innokkaat Keskusta-toimijat yhteispalaveriin. Järjestämme seudullisesti tilaisuuksia ja käymme keskustelua asioista, joihin pyrimme seudulla vaikuttamaan. On ollut järkevää koota voimavarat yhteen. Mallimme on toiminut jo useamman vuoden hyvin.  Eri tilaisuuksien järjestämisvastuu kiertää kunnittain seudulla. Piirin ja seutujen toiminta täydentää toisiaan. Haasteet on tehty voitettavaksi, ne myös kannustavat entistä enemmän kehittämään toimintaa. Kaikkeen tähän kehittämiseen tarvitaan keskustatoimijoita koko piirin alueelta. Tehdään siis yhdessä, toimitaan yhdessä ja voitetaan vaalit yhdessä.