Maatalouden kannattavuus kuntoon

Suomalainen ruoka on parasta maailmassa ja jotta sitä on jatkossakin riittävästi saatavilla, on sen tuotannon oltava kannattavaa. Kaupan ei pidä elintarvikeketjussa katsoa vain omaa etua määräämällä tuottajahintoja yksipuolisesti. Se ajaa kotimaisen ruoantuotannon alas. Reijo Karhisen selvityksenkin mukaan päivittäistavarakauppa on saatava mukaan aidon win-win -kumppanuuden hengessä. Näin siitä syystä, että yksi keskeinen syy alkutuotannon taloudellisiin ongelmiin on elintarvikeketjun yhteisen näkemyksen ja tahtotilan puute yhdessä ratkaista maatalouden kannattavuusongelmia. On tärkeää päästä saman pöydän ääreen keskustelemaan ja hakemaan yhdessä konkreettisia toimia, jolla alkutuotannon osuutta elintarvikeketjun tuloista kasvatetaan.

Tarvitaan luottamuksen rakentamiseksi avointa keskustelua ruokaketjun yhteisistä tavoitteista. Maatalouden parempaan tulokehitykseen on ketjun kaikkien toimijoiden sitouduttava. Ei ole myöskään kaupan etu, että tilat lopettavat tuotantoa sen kannattamattomuuden vuoksi. Silloin ei kaupalla ole tarjota kuluttajille maailman parasta ruokaa ja myös Suomen huoltovarmuus kärsii. Yli 80 %:ia kuluttajista arvostaa kotimaista ruokaa.

Maataloutemme ja sen myötä ruokahuoltomme perustoja ovat, ja tulevat jatkossakin olemaan, investoivat, kehittävät ja aitoa yrittäjäriskiä ottavat kannattavat tilat – koosta riippumatta, Karhisen selvityksessä todetaan. Selvityksessä esimerkinomaisesti nostettu 20 000 euron tulovaatimus tiloille ei ole Keskustan tavoite. Raja sulkisi suurimman osan tiloista investointien ulkopuolelle. Siksi se voidaan unohtaa. Ensimmäisenä pitää elinkeinon kannattavuus saada paremmaksi, se mahdollistaa investoinnit, joilla elinkeinoa kehitetään. On saatava varmuus paremmasta tulokehityksestä.

Investointeihin otettavat velat kun on myös hoidettava ajallaan pois. Oikein kohdennetuilla investoinneilla on mahdollisuus kasvattaa tuloja, mutta jos kauppa kahmaisee siitä suurimman osuuden, se on epäoikeudenmukaista. Kotimaisen, maailman parhaan ruuan tuotannon tulevaisuuden ratkaisee elintarvikeketjun yhteistoiminta. jossa kaupalla on erittäin keskeinen rooli. On puolustettava yhdessä suomalaista ruokaa, se on samalla työtä meille.

Johanna Häggman, Kesk.
Forssa
Eduskuntavaaliehdokas