Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksen 12.12.22 TA ja TS pykälään; Johanna Häggman, Kesk. ja KD valtuustoryhmä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
 
Elämme monellakin tapaa poikkeusaikoja. Venäjä tekee kansanmurhaa Ukrainassa. Tämä osaltaan vaikeuttaa talousarvion ja suunnitelmavuosien ennakointia. Parhaimmillaankin talousarvio- ja taloussuunnitelma ovat vain paras arvaus ja varautumissuunnitelma tulevaan. Maailma on viimeisen vuodenkin aikana muuttunut ja yllättänyt meitä ennennäkemättömällä tavalla. Meidän tärkein tehtävämme päättäjinä Forssan kaupungissa on nyt kyetä mahdollisimman hyvää ennakoivaan päätöksentekoon yhteistyössä keskenämme, kaupungin viranhaltijoiden kuin asukkaidenkin kanssa. Seutuyhteistyötä pitää kehittää, jotta koko seutukuntamme on myös tulevaisuudessa elinvoimainen ja vetovoimainen alue, jossa on saatavilla läheltä hyvät, kattavat ja laadukkaat palvelut. Että, täällä on hyvä ja turvallista elää ja jokaisen rakentaa tulevaisuuteen uskovaa ja parempaa arkea. Suurin osa ajastamme on kuitenkin sitä tavallista arkea, ja sen tulisi olla mahdollisimman hyvää.


Talous ja työllisyys ovat kehittyneet positiivisesti. Se näkyy kunnallis- ja yhteisöverojen kehityksessäkin. Todennäköisesti sekä taloudessa, että työllisyydessä näin myönteinen kehitys ei ainakaan samansuuruisena jatku ensi vuonna. Seudullamme on jo pulaa työvoimasta.


Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan helmikuun 24. päivä vaikuttaa meihin eri tavoin. Suoraan ja välillisesti. Eikä sille näy loppua. Energian hinta on noussut hälyttävällä tavalla ja vaikuttaa niin kaupungin kuin kaupunkilaistenkin talouteen merkittävästi ja talousarviossakin se on huomioitava. Samoin ruuan hinnan merkittävä nousu, mikä jatkaa nousemistaan. Suora vaikutus kaupungin talouteen kuin myös jokaisen asukkaan talouteen. Ruuan hinnan nousun tulisi näkyä alkutuottajan tuloissa. Vaan ei näy. Päinvastoin tuottajat ovat entistäkin tiukemmalla yrittäessään pärjätä kohonneiden lannoitteiden ja energian hintojen kanssa. Tiloja lopettaa. Forssan kaupungin ja Loimijoen kuntapalvelujen on osaltaan yhä enenevässä määrin hyödynnettävä paikallisten tuottajien tuottamaa ruokaa. Hankinnat on kilpailutettava niin, että pystymme mahdollisimman laajalti hyödyntämään lähellä tuotettua ruokaa. Samalla kun hyödynnämme lähiruokaa laajasti, luomme työpaikkoja, toimimme ilmastoystävällisesti kaupunkistrategian järkivihreyden mukaisesti ja veroeurot jäävät seutukunnalle. Kokonaistaloudelliset vaikutukset ovat myönteiset.


Hyvät valtuutetut
Hintojen nousu leikkaa kuitenkin myös kotitalouksien ostovoimaa. Ei uskalleta investoida korkotasojen nousun alettua. Forssan kaupunkiin on verraten vähän rakennettu viime vuosien aikana uusia omakotitaloja huolimatta tonttikampanjoistakin. Uudet asuinalueet odottavat siis rakentajia ja uusia asukkaita. Kaupungin rakennuslupapalvelun on oltava asiakasmyönteistä, ripeää ja joustavaa. Forssan kaupungin markkinointiinkin luonnonläheisenä ja edullisena asuinpaikkana esimerkiksi pääkaupunkiseutuun verrattuna, tulee panostaa.


Vaikka VM ennustaa talouskasvun hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. Siitä huolimatta VM:n syksyn kuntatalousohjelma ja Kuntaliiton veroennuste odottavat kuntataloudelle varsin vahvaa vuotta 2023. Tämän osoittaa myös tänään päätettävissä oleva vuoden -23 talousarviomme, mikä on yli neljä miljoonaa euroa ylijäämäinen.


Vaikka tulevaan on varauduttava, on silti myös investointeja uskallettava tehdä. Investoinnit ovat aina sijoitus tulevaisuuteen. Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä toivoo, että emme kuitenkaan tee sellaisia investointeja, mitkä jäädyttävät kaikki muut merkittävät investoinnit useaksi vuodeksi. Esimerkkinä hyvinvointialueen kontolle siirtyvä ASSI-sairaala, jonka kustannukset ovat jo reilut 400 miljoonaa euroa. Epäilyttää, että uuden keskussairaalan tavoitteen mukaisesti tehokkuus lisääntyisi niin, että arvioitu tuottavuus olisi vuosittain 10 miljoonaa euroa enemmän. Mutta toivottavasti epäilys osoittautuu vääräksi. Menee kuitenkin vielä vuosia ennen kuin sairaala edes valmistuu, koska se tullee otetuksi käyttöön vasta vuonna -26. 
Vuosisadan suurin uudistus, sote-uudistus tulee vaikuttamaan kuntien talouteen ja toimintaan merkittävästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen nettokustannukset siirtyvät pois kuntien vastuulta ensi vuoden alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Uudistuksen kuntien verotulojen leikkaava vaikutus ei näy vielä ensi vuonna täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa.


Seutukunnallamme sote-palvelut on jo kokonaisuudessaan tuotettu vuodesta -14 hyvinvointikuntayhtymässä. Näin muutos ei seudun kunnille ole niin suuri kuin ehkä muille maakuntamme kunnille. Toki palvelujen siirtyminen hyvinvointialueen vastuulle muuttaa kuntien roolia, mutta kyllä meillä on Forssan kaupungissa jo usean vuoden ajan riittänyt asioita hoidettavaksi ja päätettäväksi, vaikka sote- ja pelastuspalveluista päättäminen on ollut jo muualla kuin peruskunnissa. Sote-uudistus leikkaa veroprosenttia 12,64 prosenttiyksikköä ja veroprosentti Forssan kaupungissa on ensi vuonna 7,86 %. Samalla myös sote-kulut siirtyvät hyvinvointialueelle. Kaupungilta ja meiltä, jotka toimimme päättäjinä hyvinvointialueella, tarvitaan vahvaa vaikuttamista eri kanavissa seutumme asukkaiden palvelujen turvaamiseksi, jotta meillä on seutukunnalla myös tulevaisuudessa laadukkaat ja vähintään yhtä monipuoliset sote- ja pelastuspalvelut kuin nytkin. Ja toivottavasti kykenemme vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että palvelut myös kehittyvät ja laajenevat. 


Hyvät valtuutetut
Ensi vuosi pärjätään taloudellisesti hyvin. Nyt näyttää siltä, että taloudelliset haasteet koskevat vuosia 2024 ja 2025, jolloin tulos supistuisi ja olisi lähellä nollaa. Suunnitelmavuosiin sisältyy paljon epävarmuutta. Ja sitä myöten myös alijäämäiset tulokset voivat olla mahdollisia. Ei kuitenkaan maalata piruja seinille. Kerta toisensa jälkeen meille on maalailtu huonoja tulevaisuudennäkymiä ja silti Forssan kaupungin talous on kyetty pitämään tasapainossa. Työtä se vaatii, mutta mahdollista se on.
Kaikkinensa vuoden -23 talousarvio on siis vahva, mutta suunnitelmavuosien talous tullee kiristymään. Siksikin vahva yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on merkittävää. Sillä jos hyvinvointialueen budjetti ei riitä ja se tarvitsisi valtiolta lisärahoitusta, se on pois kuntien valtionosuuksista. Eli vaikka sote- ja pelastustoimen kustannukset siirtyvät hyvinvointialueelle, on sillä suuri merkitys myös kunnille, miten hyvin siellä kyetään taloutta hoitamaan. Yhtälö ei ole helppo, mutta se ei ole mahdoton.
Keskustan ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kiittää erityisesti siitä, miten hyvin talousarvio- ja -suunnitelman laadintaprosessi on saatu kulkemaan. Keskustellen ja erilaiset näkökulmat huomioiden olemme saaneet eri osapuolia tyydyttävän lopputuloksen aikaan. Valtuustoryhmämme on tyytyväinen, että saimme myös yksityistieavustuksen säilymään talousarviossa, saimme mm. strategiaan merkittävän kirjauksen Erinomaisesta yrittäjäilmastostaan tunnetusta Forssasta strategisena tavoitteena, saimme investointiosaan suunnitelmavuodelle -24 Pukkilantien levennyksen ja vuodelle -25 Kojon uuden koulutien jne. Kiitokset kuuluvat myös esimerkiksi siitä, kun vuosi sitten talousarviossa päätimme kuluvalle vuodelle toteutettavan leikkikentän Matkuun ja nyt tänä syksynä se on saatu sinne valmiiksi ja talousarvion mukaisesti ensi vuonna on vuorossa Ojalanmäen leikkikenttä.


Keskustan- ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa talousarvion- ja suunnitelman hyväksymistä esitetyssä muodossa. Kiitämme viranhaltijoita, päättäjiä ja kaikkia osallisia hyvästä talousarvion laadinnasta ja toivotamme kaikille Forssan asukkaille, päättäjille ja kaupungin työntekijöille hyvää joulunaikaa ja menestystä vuoteen 2023.