Palveluja ja työtä yhdenvertaisesti

Sote-uudistuksen tavoitteita ovat esim. turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sote- ja pelastustoimen palvelut, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti. Nämä ovat syitä, miksi aikeet Forssan sairaalan erikoissairaanhoidon vuodeosastojen muuttamisesta hyvinvointialueen aloittamisen myötä perusterveydenhuollon vuodeosastoiksi, on lopetettava. Nämä aikeet ei tiedä hyvää Kanta-Hämeen asukkaille, eikä hyvinvointialueen henkilöstölle.

Jos tällä pyritään vahvistamaan keskussairaalan toimintaa ja henkilöstöresursseja, pieleen menee. Uuden Assi-sairaalan myötä erikoissairaanhoidon vuodeosastopaikat vähenevät muutoinkin. Niiden vähentäminen vielä laajemmin, vaikuttaa koko hyvinvointialueen asukkaiden hoitoon pääsyyn heikentävästi, kun jatkohoitopaikkoja ei ole.

Hallintosäännön 29 § toimialajohtajien yleisissä tehtävissä heillä on valta päättää toimialan organisoitumisesta aluehallituksen määrittämien päälinjausten mukaisesti. Aluevaltuuston kokouksessa 13.12. esitin toimialan organisoitumisesta päättämisen siirrettäväksi aluevaltuustolle. Valitettavasti tekemäni muutosesitys hävisi äänestyksessä pohjaesitykselle. Erikoissairaanhoidon vuodeosastojen muuttaminen Forssan sairaalassa perusterveydenhuollon vuodeosastoiksi on merkittävä linjapäätös, eikä sen tekeminen viranhaltijapäätöksenä ole mahdollista. Aluehallitus ei ole tällaista linjannut. Sitä vastoin se on päättänyt häiriöttömästä siirtymisestä hyvinvointialueelle eli toiminnot jatkuvat toistaiseksi nykyisellään. Se on päätös, jota on noudatettava. Vain välttämättömät muutokset tehdään, mitä tämä nyt suunniteltu muutos ei ole. Se on iso strateginen muutos ja strategiatyö hyvinvointialueella on kesken.

Haetaanko keskussairaalan henkilöstöhaasteeseen ratkaisua Forssan sairaalan henkilöstöstä? Käskyttämällä ja keskittämällä se ei onnistu. Uusia hyvinvointialueen johtajia kävi Forssan sairaalalla ja kysyttiin, miten Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymässä on henkilöstö niin sitoutunutta, kun teillä on paljon todella pitkiä työuria täällä? Jäin miettimään asiaa. FSHKY on ollut hyvä työnantaja, Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa omaan työhönsä. Jos hyvinvointialueen myötä henkilöstöpolitiikassa alkaa sanelupolitiikka, vaarana on, että henkilöstö äänestää jaloillaan. Hyvät ja toimivat käytännöt tulee ottaa käyttöön hyvinvointialueella, myös henkilöstöpolitiikassa.

Johanna Häggman, Kesk.

Hyvinvointialueen hallituksen II varapuheenjohtaja