KEHITETÄÄN KOKO HYVINVOINTIALUEEN PALVELUJA

Kirjoitin aiemmin: ”Erikoissairaanhoidon vuodeosastojen muuttaminen Forssan sairaalassa perusterveydenhuollon vuodeosastoiksi on merkittävä linjapäätös, eikä sen tekeminen viranhaltijapäätöksenä ole mahdollista.”. Tiedän siis, missä päätökset tehdään.  Miksi sitten henkilöstölle kerrottiin hyvinvointialueen viranhaltijan toimesta, että kirurgian osaston muuttamista perusterveydenhuollon osastoksi harkitaan? Kuka oli tällaisesta päättänyt? Forssan ja Riihimäen sairaaloiden laaja palvelutarjonta on kaikkien etu. Näin hoitoon on mahdollista päästä ajoissa. Henkilöstölle kirjelmöitiin kirjoitukseni jälkeen: ”Forssan sairaalan kirurgian osastolla olevat potilaat eivät ole enää kirurgisen hoidon tarpeessa, joten paras osaaminen heidän hoitamisekseen olisi yleislääketieteen erikoislääkärillä tai geriatrilla.”. Tämä muuttaa osaston profiilia merkittävästi.


Vuodeosaston profiilin määrittelee, minkä vaikeusasteen potilaita siellä hoidetaan ja minkälaisella ammatillisella osaamisella osastoa johdetaan. Nämä ovat sidoksissa toisiinsa. Perustason vuodeosasto on yleislääkärin vetämä, esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastot, joissa hoidetaan pääosin geriatrisia pitkäaikaispotilaita. Kuntoutusosasto voi olla yleislääkärin vetämä, mutta silloin potilaat ovat pääosin lyhytaikaisessa peruskuntoutuksessa. Vaativan kuntoutuksen osastolla tarvitaan fysiatri, neurologi, sisätautilääkäri tai kirurgi, riippuen minkälaisia potilaita hoidetaan. Forssan sairaalan sisätautiosasto on erikoissairaanhoidon vuodeosasto. Sitä vetää sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri. Kirurgian vuodeosasto on suurelta osin kirurgisten keskussairaalassa leikattujen potilaiden jatkohoito-osasto, missä tarvitaan kirurgista asiantuntemusta. Näin on ollut tähän asti.


Demariryhmä kritisoi kalliita ja osin omasta toiminnasta irrallisia ostopalvelutoimintoja. Mitä nämä ovat? Miksi keskussairaalan ortopedi tutkii päivän aikana keskimäärin puolet siitä potilasmäärästä, mitä Forssan sairaalan osto-ortopedit tutkivat? Panos tuotos suhde on Forssan ortopedien kohdalla selvästi parempi kuin keskussairaalassa.  Se on kiistatta osoitettu. Ammattitaidossa ei ole vikaa. Osto-ortopedit ovat entisiä keskussairaalan lääkäreitä, jotka nykyisin tekevät suurimman osan työstään sairaala Coxassa (Pohjoismaiden suurin tekonivelsairaala), Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä ja TYKS:ssä. He ovat edenneet urallaan. Yllä esitetty pätee myös kardiologiaan (sydänsairauksiin). Forssan sairaalan ostokardiologin päivätuotos on kaksinkertainen keskussairaalan vastaaviin työntekijöihin verrattuna.

Keskittämisen jälkiä terveydenhuollossa ovat mm. kaoottisessa tilassa olevat suuret päivystysasemat ja hoitotakuulakien vastaiset pitkät hoitojonot. Pitäisikö jo ottaa oppia? Eikö korona-aika ole opettanut laajemman palveluverkoston merkityksestä?
Leikkaustoimintaa kannattaa olla useammassa sairaalassa. Kun kovasti kritisoidaan ostopalveluja, miksi keskussairaala ostaa leikkauspalveluja yksityiseltä? On selvitettävä, miten laajennettaisiin esimerkiksi Forssan sairaalan leikkaustoimintaa. Sairaalassa on siihen resursseja.

Johanna Häggman, kesk.
Hyvinvointialueen hallituksen II varapuheenjohtaja