SUOMESSA TUOTETAAN MAAILMAN TURVALLISINTA RUOKAA

Suomalainen ruoka on korkealaatuista ja maailman turvallisinta. Ruokaketjumme pellolta pöytään on jäljitettävä. Oma ruoka ja rikkaat luonnonvarat ovat itsenäisen Suomen menestymisen tärkeimpiä kivijalkoja.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut suomalaistenkin elinkustannuksia. Hallitus on erilaisin toimin pehmentänyt kustannusten vaikutusta, mutta lisää tarvitaan. Tuotantokustannusten nousu nakertaa elinkeinon kannattavuutta. Seuraavan hallituksen on huolehdittava viljelijöiden elinkeinon kannattavuuden edellytyksistä. Ruokaomavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta ei ole varaa tinkiä.

Päijät-Hämeessä on tehty uraauurtavaa yhteistyötä rakentaen yhteistyöverkosto koko ruokaketjuun, aktiivinen viljaosaamisen keskittymä. Päijät-Hämeen Viljaklusteri on alueen viljelijöiden ja viljaraaka-ainetta jalostavien yritysten muodostama yhteistyöverkosto. Sen tehtävänä on edistää viljelijöiden sekä klusteriyritysten verkostoitumista, tukea viljaa jalostavien yritysten välistä yhteistyötä sekä nostaa maakunnan viljaosaamisen profiilia.

Viljaklusterissa on edustettuna koko arvoketju viljan viljelijöistä teollisuuteen ja vähittäiskauppaan. Mukana on kaksi viljaketjua: leipäketju ja juomaketju, joihin kuuluvissa yrityksissä viljan jyvät jalostetaan teollisuuden, kaupan ja anniskelutoiminnan kautta kuluttajalle ja jatkojalostukseen. Viljaklusteri on tehnyt viime vuosina yhteensä yli 100 miljoonan euron investoinnit, joilla on iso merkitys yrityksille, koko toimialalle ja Lahden seudun elinvoimalle.

Koko vaalipiirimme alueen viljelijöiden kannattaa rohkeasti rakentaa yhteistyötä elintarvikeketjun toimijoiden kesken tuotannonalakohtaisesti. Maatalouspolitiikan tärkein tehtävä on rakentaa ruuantuottajille edellytykset kannattavaan elinkeinoon.

Johanna Häggman, Kesk.
Kansanedustajaehdokas