METSILLÄ ON SUURI TALOUDELLINEN MERKITYS

Metsät ovat omistajilleen yksi tärkeä tulonlähde. Ne toimivat myös hiilinieluina, virkistysalueina, luonnonantimien tarjoajina ja niin edelleen. Tämän lisäksi metsillämme ja metsäsektorin vientituloilla on erittäin suuri kansantaloudellinen merkitys.

Vuonna 2018 bruttokantorahatuloja, siis puusta saatava hinta, kun se myydään pystykaupalla, (puunostajalle annetaan oikeus kaataa, korjata ja kuljettaa sovitut puut sovitulta alueelta) laskettiin saatavan 2,66 miljardia euroa. Siitä yksityisten metsänomistajien osuus oli yli 2,3 miljardia euroa. Metsistä saatava tuotto kannustaa metsien hyvään ja kestävään hoitoon sekä käyttöön, koska saatavilla tuloilla metsät uudistetaan, tarvittaessa istutetaan uudelleen ja hoidetaan nuoret metsät. Siksikään ei pidä hyväksyä päätöksiä ja toimia, joilla metsien kestävää käyttöä rajoitettaisiin.

Metsänomistajalla on oltava oikeus päättää metsiensä käytöstä. Metsätalouden toimintaedellytykset on turvattava myös tulevaisuudessa. Metsillä luodaan talouden kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Nämä eivät sulje pois ilmastonmuutoksen torjuntaa. Vaan päinvastoin. Ne mahdollistavat irtautumisen fossiilitaloudesta, puusta tehdyt tuotteet varastoivat hiiltä ja metsät ovat siis kestävästi hyödyntäen mahdollisuus ilmastotavoitteidenkin saavuttamiseksi. Metsät toimivat tehokkaina hiilinieluina. Ne kasvavat edelleen paljon enemmän, kuin mitä niitä käytetään.

Nuorille on mahdollista tarjota esimerkiksi kesätyöpaikkoja raivaustyössä, taimikoiden istuttamisessa ja hoidossa. Työ olisi myös monipuolista hyötyliikuntaa, jota vahvasti tarvitaan. Pelkästään metsäteollisuus työllistää suoraan 41 700 ihmistä ja välillisesti muilla toimialoilla 32 200 ihmistä. Sen investoinnit ovat mittavia. Metsäala tuo verotuloja Suomelle 3,6 miljardia euroa vuodessa. Sekä tämän hetken että tulevaisuuden puunjalostustuotteet mahdollistavat niin taloushyötyjä kuin mahdollisuuden ilmastohyötyihin. Julkisen vallan päätöksillä voidaan ja pitää edesauttaa metsien kestävää käyttöä. Sillä parannetaan Suomen tulevaisuutta, koska metsäala tarjoaa työtä ja metsäsektorilta saatavilla verotuloilla rahoitetaan hyvinvointiyhteiskuntaa.

Metsillä on suuri merkitys taloudelle samalla kun ne ovat osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjumiseen. Nämä kaksi asiaa eivät ole vastakkaisia, eivätkä ne sulje toisiaan pois. Metsiä hyödynnetään Suomessa kestävästi, ei siis syyllistetä metsänomistajia. He mahdollistavat osaltaan ilmastonmuutoksen torjumisen.

Johanna Häggman, Kesk.
Kansanedustajaehdokas.