EI KOTIEN PAKKOREMONTEILLE

Energiankulutuksen vähentäminen on hyvä tavoite, mutta ihmisten on itse saatava päättää kotiensa remonteista. He itse tietävät, milloin on remontin tarve ja mahdollisuus sekä minkälaista remonttia tarvitaan. On otettava aidosti käyttöön päätöksenteon läheisyysperiaate eli julkisen vallan päätökset on tehtävä mahdollisemman lähellä ihmistä ja byrokratiassa käsiteltävä alimmalla mahdollisella tasolla.

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi sisältää ehdotuksia rakennusten energiankulutuksen ja päästöjen leikkaamisesta. EU:ssa äänestetty parlamentin neuvottelukanta on joustamaton ja pakottaisi Suomessa yli kaksi miljoonaa ihmistä tekemään kotiinsa energiaremontin. EU:n parlamentissa käyty äänestys osoitti jälleen kerran, että kaikki mepit eivät aja suomalaisten ja Suomen etua. Keskustan mepit äänestivät järjetöntä pakkoremontointia vastaan, kokoomuksen mepeistä yksi oli puolesta, yksi poissa äänestyksestä ja yksi vastaan. Vihreät, vasemmisto ja Sdp äänestivät puolesta, yksi Sdp:stä oli poissa. Perussuomalaisista yksi vastaan ja yksi oli poissa, Rkp:n edustaja äänesti vastaan. EU:n ei tule päättää suomalaisten kiinteistöjen energiaremonteista. Kansallisella tasolla on oltava mahdollisuus joustoihin. Jos rakennuksen kunnosta riippumatta 15 % heikkokuntoisimmista rakennuksista velvoitetaan nostamaan D-luokkaan, se tarkoittaa monelle todella kallista remonttia. Suomessa tämä direktiivi koskisi satojatuhansia asuntoja ja asettaisi kohtuuttomia vaatimuksia.

Euroopan parlamentin 705 jäsenestä 14 on suomalaisia. Pitäisi olla sanomattakin selvää, että suomalaisilla mepeillä tulisi olla Suomen ja suomalaisten etua koskevissa kysymyksissä yhteneväinen kanta. Sen lisäksi tarvitaan erittäin hyvää edunvalvontaa, laajoja verkostoja ja maiden rajojen ylittävää yhteistyötä yli puoluerajojen. Ensisijaisesti meppien tulee olla Suomen edustajia Euroopan parlamentissa.

Direktiiviä käsitellään seuraavaksi parlamentin, neuvoston ja komission kolmikantaneuvottelussa. Toivottavasti neuvottelussa löytyy edes kohtuullinen lopputulos.

Johanna Häggman, Kesk.
Kansanedustajaehdokas