LÄHIPALVELUJEN PUOLESTA

Keskustan tavoite on edelleen myös Kanta-Hämeen hyvinvointialueella vahvistaa lähipalveluja, ei leikata niitä. Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen yksi isoin tavoite on vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja peruspalveluja. Peruspalveluja vahvistamalla kyetään säästämään kalliimmista ja raskaimmista palveluista. Tavoitteena on palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja yhdenvertaisuus. Tämä on hyvinvointialueen talouden noin 30 miljoonan euron sopeutuksessa muistettava.

Tieto lisää tuskaa, sanotaan. Sen pitäisi edellyttää myös tekoja. Olen ihmetellyt hiljaisuutta yksityiskohtaisten palvelujen luonnoksesta keskittämis- ja leikkauslistojen jälkeen hyvinvointialueellamme. Forssan Lehti uutisoi eduskuntavaalien alla 22.2.23, kuinka Forssan sairaalan palvelut paranevat ja lääkäreitäkin saadaan lisää. Luonnos talouden tasapainottamiskeinoista kertoo toisenlaista totuutta. Mitä mieltä olette, jos psykiatrian osasto suljetaan, yöpäivystys lopetetaan, erikoissairaanhoidon vuodeosastot muutetaan perusterveydenhuollon vuodeosastoiksi, poliklinikalla erikoislääkäreiden ostopalveluina tuotetut vastaanotot lopetetaan ja niin edelleen? Forssan sairaalan alasajo on vain yksi talouden sopeuttamiskohde. Lisäksi terveysasemia suljetaan, joista ehdotuksena ensimmäisten joukossa Humppila ja Ypäjä. Siis ne, mistä on pisin matka vastaavan palvelun piiriin. Huolehdittaisiinko mieluummin palvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja yhdenvertaisuudesta?

Ikäihmisten ympärivuorokautisten paikkojen vähentäminen koko hyvinvointialueella ja kotona hoidettavien lisääminen, kun kotihoito ja moni muukin sektori huutaa henkilöstöpulaa. Riihimäen erikoissairaanhoidon neurologisen kuntoutusosastolta 12 paikan vähennys, Hattulan vuodeosastolta 14 paikan vähennys, Janakkalasta röntgentoiminnan lopettaminen, sosiaali- ja terveysasemien vähentäminen 18:sta 10:een ja niin edelleen.

Nyt tarvitsemme vaihtoehtoja talouden sopeuttamistoimille. Ei ole olemassa vain yhtä vaihtoehtoa. Keskittäminen ja leikkaaminen perustason lähipalveluista hyvinvointialueen lainanottovaltuuden vuoksi ei voi olla uudistuksen tavoitteen mukaista. Tarvitsemme paljon muutakin hyvinvointialueellemme kuin kalliin uuden keskussairaalan. Piti vahvistaa peruspalveluja, ei erikoissairaanhoitoa.

Tällaisia uudistuksiako Kanta-Hämeen asukkaat toivovat? Toivottavasti ihmiset ottavat kantaa ja kunnatkin laajasti vastaavat ja antavat lausuntonsa asiasta. Kiirekin on. Aluehallitus antaa esityksensä asiasta 2.5. ja valtuusto päättää 9.5. Ei vielä yksityiskohtia sopeuttamiskohteista, mutta yksityiskohtainen leikkauslista on yleisemmän sopeuttamisohjelman taustalla.
Pitääkö olla huolissaan? Löytyykö kavereita puolustamaan lähipalveluja?

Johanna Häggman, Kesk.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hallituksen II varapuheenjohtaja