SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TULEVAISUUDESTA

Tosiasiat eivät muutu muuksi piilottamalla asioita, eikä niiden avoin kertominen ole uhkakuvien luomista. On totta, että terveysasemien lopettaminen ei ole aluehallituksen esityslistalla tiistaina 2.5. Hyvinvointialue on velvollinen vuokraamaan nykyiset sote-kiinteistöt 2 + 1 vuotta. Terveysasemien määrän supistaminen on Kanta-Hämeen työlistalla, mutta ei vielä tässä vaiheessa esityksenä. Kuntienkin saamassa pohjamateriaalissa tuo on todennettavissa seuraavanlaisesti kirjattuna: Sote-asemien palveluverkkomuutokset aseman optimaalinen koko huomioiden (18 terveysasemaa –> 10?) Palveluiden keskittäminen Forssan pääterveysasemalle (Humppila, Ypäjä). Yksiköt erittäin haavoittuvaisia. Päätösehdotuksena tässä vaiheessa on, että käynnistetään selvitykset, joilla varmistetaan yhteensä 107 milj. € säästöjen toteutuminen nykyisen toimintakatteen kasvu-uraan nähden vuosina 2026–2030. Päätökset tehdään kokouksessa, missä päätetään vuoden 2024 talousarviosta eli näistä päätetään kuluvan vuoden lopulla. Esityksenä on nyt hallitukselle, että käynnistetään selvitys, jonka pohjalta valtuusto päättää terveysasemien sijainnista vuoden 2026 alusta. Reuna-ehtona selvitykselle, että asemia on vähintään kymmenen. Nyt on siis edunvalvonnan ja vaikuttamisen aika.

Pelkät seinät eivät tee sairaalaa, vaan se, mitä palveluja sairaalassa on. Hallitukselle esitetään mm., että Forssan päivystys muutetaan kiirevastaanotoksi, joka palvelee klo 8–22 ja että toimeenpano voidaan aloittaa välittömästi. Hallitukselle esitetään, että käynnistetään välittömästi esim. valmistelu Forssan psykiatrisen osaston, os. 11 uudelleen organisointi 1,5 milj. €. Tämä tarkoittaa käytännössä osaston lopettamista. Erikoissairaanhoidon toiminnoista leikataan 10.7 milj. € esim. ostopalveluita kotiuttamalla ja poliklinikkatoimintaa kehittämällä. Tarkoittanee käytännössä Forssan sairaalan osalta ostopalvelulääkäreiden sopimusten irtisanomista ja osan erikoislääkäreiden poliklinikkavastaanottojen lopettamista. Erikoissairaanhoidon poliklinikan vastaanotolle on maksimiaikana pidetty 15–20 vuorokauden rajaa. Keskussairaalassa Hämeenlinnassa esim. kardiologian jonotusaika on keskimäärin tilaston mukaan 45 vuorokautta ja ortopedian ja traumatologian 70 vuorokautta., silmätaudit 83 vuorokautta. Nämä tiedot voi jokainen tarkistaa keskussairaalan nettisivuilta. Forssan sairaalassa jonotusajat erikoisalojen poliklinikoille eivät ole lähellekään noita lukemia. Palvelujen keskittäminen keskussairaalaan pidentää koko Kanta-Hämeen alueen asukkaiden jonotusaikoja. Hintalappukaan ei muutu edullisemmaksi, se on todennettu laskelmin. Esitetyillä ja suunnitelluilla toimenpiteillä Forssan sairaala ajetaan alas.

Toivon, että koko Kanta-Hämeen hyvinvointialueella löytyy ymmärrystä ja yhteistyökykyä kattavan palveluverkon takaamiseksi. Yksi ihminen ei asioita voi muuttaa, mutta yhdessä voimme. Kanta-Hämeen asukkaiden on tulevaisuudessakin yhdenvertaisesti päästävä sote-palvelujen piiriin.

Johanna Häggman, Kesk.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen II varapuheenjohtaja