PALVELUJEN SAATAVUUS, SAAVUTETTAVUUS JA YHDENVERTAISUUS

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen päätetty malli ei itsessään keskitä yhtään palvelua. Päättäjät hyvinvointialueella vastaavat siitä, missä ja miten palveluja tuotetaan. Tein aluehallituksen kokouksessa 2.5. muutosesityksiä muun muassa lähipalvelujen puolesta. Palvelujen keskittämistä ajavat jäsenet päättivät toisin. Nykyisen Forssan sairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämisen kannalle lisäkseni asettui Keskustan Seppo Kuparinen. Muut hallituksen jäsenet äänestivät yöpäivystyksen lopettamisen puolesta. Myös hallituksen puheenjohtaja Lepola.

Esitin myös, että jokaisessa kunnassa tulee olla vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. Tähän saimme Keskustan lisäksi mukaan Vasemmiston ja Perussuomalaisten edustajan. Sdp, Kokoomus ja Vihreät äänestivät vastaan. Hävisimme tämän äänestyksen äänin 6-4. Forssan sairaalan erikoissairaanhoidon vuodeosastojen jatkon puolesta sekä Forssan ja Riihimäen sairaaloiden poliklinikkapalvelujen säilyttämisen ja laajentamisen puolesta hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi oli Keskusta. Muut äänestivät vastaan.

On hyvä ymmärtää, että päätetyt toimenpiteet eivät huononna vain Forssan seudun asukkaiden hoitoon pääsyä ja palveluja. Päätökset koskevat kaikkia hyvinvointialueen asukkaita. Esimerkkeinä jo ennestään ruuhkautunut keskussairaalan päivystys ruuhkautuu entisestään. Potilaat hoidetaan keskussairaalan erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla korkeammilla kustannuksilla. Erikoissairaanhoidon poliklinikoille jonotusajat pitenevät entisestään. Palvelujen piiriin hakeutuminen hankaloituu myös etäisyyksien takia. Hyvinvointialueella tehtävät säästötoimet on toteutettava niin, ettei palveluihin pääsy vaarannu ja niin, että kiristyvän hoitotakuun enimmäisajoissa pysytään.

Toivon,että poliittisista ryhmistä löytyy tiistain 9.5. aluevaltuuston kokouksessa ymmärrys, miksi nämä esitykset ovat kannatettavia kaikkien hyvinvointialueen asukkaiden vuoksi. Sote-uudistuksen tavoite oli panostaa perusterveydenhuoltoon ja peruspalveluihin, jotta kalliimpia ja raskaimpia erikoissairaanhoidon kustannuksia voidaan vähentää. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella edetään nyt aivan toiseen suuntaan. Uudistuksen tarkoitus on parantaa palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja asukkaiden yhdenvertaisuutta päästä palvelujen piiriin. On hyvä muistaa myös, että kaikki puolueet puhuivat vaalien alla lähipalvelujen tärkeydestä ja puolesta. Nyt on aika lunastaa lupauksensa, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen tavoitteet saavutetaan. Keskusta kannattaa yhteistyötä yli puoluerajojen kantahämäläisten parhaaksi.

Johanna Häggman, Kesk.
Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallituksen II varapuheenjohtaja