ALUEVALTUUTETUT OVAT VASTUUSSA TEHDYISTÄ PÄÄTÖKSISTÄ

Tämän kauden todennäköisesti tärkein aluevaltuuston kokous oli 9.5. Kyyti Forssan seudun palveluille oli kylmää. Mikään sosiaali- ja terveyspalvelujen malli ei itsessään keskitä palveluja. Aluevaltuutetut päättävät mitä, missä ja miten palveluja tuotetaan sekä mistä ja miten säästetään. Näistä vastuista ei valtuutettu pääse. Nyt päätetyt asiat ovat alkusoittoa läheltä saatavien hyvien sote-palvelujen leikkauslistalle. Tehdyt päätökset näyttävät kertaluonteisina säästöiltä, mutta osa niistä tulee johtamaan kustannusten nousuun.

Keskusta esitti ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon peittävyyden laskemisen siirtämistä, jotta muiden tehtävien palvelumuutosten vaikutukset olisivat tiedossa ja oikealla tilannekuvalla voitaisiin sen jälkeen tehdä päätökset. Jo nyt on pula ympärivuorikautisista palveluasumisen paikoista. Keskusta esitti Forssan sairaalan nykyisten palvelujen säilyttämistä ja parantamista. Aluevaltuusto päätti toisin. Päätettiin lopettaa Forssan sairaalan yöpäivystys. Päätettiin kotiuttaa ostopalveluja, mikä vaarantaa Forssan sairaalan laadukkaiden ja kustannustehokkaiden erikoisalojen poliklinikoiden toiminnan. Se tarkoittaa kyseisten palvelujen keskittämistä Hämeenlinnaan, missä jo ennestään jonotusajat poliklinikoille ovat moninkertaiset verrattuna Forssan sairaalaan. Valtuusto ei hyväksynyt Keskustan esitystä pitää Forssan sairaalan osastoja erikoissairaanhoidon osastoina, eikä Forssan ja Riihimäen sairaaloiden nykyisten poliklinikan palvelujen säilyttämistä. Keskusta esitti Forssan sairaalan leikkaustoiminnan potentiaalin hyödyntämistä kirurgiassa. Sekään ei kelvannut valtuuston enemmistölle. Maksavat mieluummin tässä kohtaa ostopalveluista ulkopuolelle. Forssan sairaalan osalta päätettiin siis paljon muustakin kuin yöpäivystyksen lopettamisesta. Tällä kyydillä sairaala ajetaan alas.

Valtuustolta ei löytynyt tahtotilaa Keskustan esittämälle laajalle terveysasemaverkostolle, mikä olisi turvannut terveysasemat mm. kaikissa Lounais-Hämeen kunnissa. Valtuutetut ovat saaneet taustamateriaalit, mistä käy ilmi tavoitetila terveysasemien vähentämiseksi 18:sta kymmeneen. Humppila ja Ypäjä on mainittu leikkauslistalla. Pahimpia pelkoja ei ole torjuttu. Päättäjien pitää perehtyä asioihin ymmärtääkseen, mistä päättävät. Jos Forssan sairaalassa ei ole yöllä lääkäriä, siellä ei ole erikoissairaanhoidon vuodeosastoja. Ei myöskään psykiatrian osastoa. Näyttää olevan päättäjiä, jotka eivät ymmärrä, mitä on päätetty. Kesäkuussa seuraa jatkoa, kun päätetään muutetusta talousarviosta.

Kiitos oman Keskusta-ryhmän lisäksi seudun päättäjät Emmi, Lotta, Tarja ja Tea Forssan sairaalan palvelujen puolustamisesta. Kiitos kuuluu yli puolue- ja seutukuntarajojen aluevaltuutetuille, jotka äänestivät mukanamme. En ymmärrä, että aluevaltuutettu ja Forssan kaupunginvaltuuston pj. Lepola äänesti oman seudun kannalta elintärkeiden palvelujen lopettamisen puolesta vastoin Forssan kaupungin lausuntoa. Humppilan kunnanjohtaja, kokoomuksen aluevaltuutettu Ahonen antoi Humppilan kunnan lausunnon läheltä saatavien sote-palvelujen säilyttämisen puolesta ja äänesti aluevaltuustossa omaa lausuntoansa vastaan.

Miten tästä eteenpäin? Vaihtoehtojakin on.

Johanna Häggman, Kesk.
Aluevaltuutettu ja aluehallituksen II varapuheenjohtaja