KESKUSTAN MUUTOSESITYS SOSIAALI- JA TERVEYSASEMIEN SIJAINNISTA

Aluevaltuuston kokouksessa 9.5. luin Keskustan muutosesityksen § 29 Talouden tasapainottamisohjelman toimeenpano Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kohdassa 5b. Olin lähettänyt muutosesityksen myös jo etukäteen sekä valtuutetuille, että viranhaltijoille sähköpostitse ja se oli myös kirjattuna sähköiseen kokousjärjestelmään. Näin ollen jokaisen valtuutetun pitäisi olla tietoinen, mitä esitettiin ja mistä päätettiin. Muutosesitys oli sanatarkkaan oheinen (punaisella Keskustan muutosesitys ja yliviivattua osaa esitimme poistettavaksi):

Käynnistetään selvitys, jonka pohjalta valtuusto päättää toimipisteiden ja terveysasemien sijainnista vuoden 2026 alusta. Samassa yhteydessä tuodaan päätettäväksi, mikäli terveysasemia halutaan ulkoistaa. Selvityksen lähtökohtana tulee olla palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä asukkaiden yhdenvertaisuus palvelujen piiriin pääsemisessä kalliimpien erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen vähentämiseksi. toiminnan kokonaiskustannusten kasvunopeuden hillitseminen ja pysyvien hoitosuhteiden varmistaminen, ei toimipisteiden lukumäärä. Sosiaali- ja terveysasemia on oltava vähintään yksi jokaisessa nykyisessä kuntakeskuksessa ja Hämeenlinnassa pitäjäkeskuksissa asukkaiden palvelutarpeen mukaan, toimipisteittäin: Forssa, Humppila, Tammela, Ypäjä, Jokioinen, Loppi, Hausjärvi, Riihimäki, Janakkala (Turenki ja Tervakoski), Hämeenlinnan kantakaupunki, Lammi, Hauho, Renko, Kalvola ja Hattula.

Muutosesityksessä oli vaade selvitykselle siitä, missä sosiaali- ja terveysasemia on oltava. Ei tarkkaa sijaintia, mutta kunnat ja pitäjäkeskukset tarkkaan mainittuina. Muutosesitys jo sinällään sisälsi kehitystavoitteen eli ei pelkästään terveysasemia vaan sosiaali- ja terveysasemat asukkaiden palvelutarpeen mukaan. Sote-asemien palvelutarjonnan sisältöön tarvittaisiin selvitystä, mutta muutosesityksen mukaisesti esityksessä mainituissa paikoissa on oltava sosiaali- ja terveysasema. Jos tekemämme muutosesitys olisi hyväksytty, se olisi jo tässä vaiheessa varmistanut, että myös esimerkiksi kaikissa Lounais-Hämeen kunnissa on tulevaisuudessakin sosiaali- ja terveysasema. Tätä vastaan äänesti muun muassa aluevaltuutettu, Humppilan kunnanjohtaja Ahonen. Valitettavasti Keskustan tekemä muutosesitys hävisi aluevaltuuston kokouksessa äänin 34–25.

Nyt päätetyn mukaisesti käynnistetään selvitys, jonka pohjalta aluevaltuusto tekee myöhemmin päätöksen terveysasemien sijainnista, eikä Forssankaan seudun terveysasemista yksikään ole vielä turvattu.

Johanna Häggman
Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja