ITKEÄKÖ VAI NAURAA?

Käsittämättömiä kirjoituksia tämän lehden palstoilla 20.2. ihmisiltä, jotka eivät ole missään FSHKY:n tai hyvinvointialueen hallinnon päättävissä elimissä. SOTE-asioita tuntemattomien kirjoituksia. Olen tehnyt esityksen sairaaloiden työnjaon selvittämisestä hyvinvointialueella. Asia ei edennyt. Ongelmana on, että viranhaltijat pyrkivät tekemään päätöksiä, mihin heillä ei ole mandaattia. Kiireellä ei pidä isoja päätöksiä tehdä. Palveluverkosta päättäminen kuuluu aluevaltuustolle hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan. Valtuusto päätti sen yksiselitteisesti. Viranhaltijat eivät voi omalla päätöksellään irtisanoa ostopalvelusopimuksia tai kilpailuttaa niitä ennen aikojaan. Tälle vuodelle on luvattu, että nykyisellä palveluverkolla tuotetaan palvelut. Tästä huolimatta nyt kulisseissa sitä yritetään toistuvasti romuttaa. Kattava palveluverkko on koko hyvinvointialueen ja sen asukkaiden etu. Näin jokainen pääsee oikea-aikaisesti palvelujen piiriin ja palvelut ovat yhdenvertaisesti saavutettavissa. Nämä ovat sote- uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita.

Forssalaisia päättäjiä on merkittävillä paikoilla aluehallinnossa. Ja siksi ihmettelen, miksi muut paikalliset poliitikot aluehallituksen pöydässä eivät vaikuta hyvinvointialueen toimintaan seutukunnan ihmisten edun mukaisesti, vaikka se on koko hyvinvointialueen ihmisten kannalta järkevää. Ei ole kenenkään etu, jos palvelut keskitetään tai näivetetään.

Kulisseissa ajetaan Forssan sairaalan erinomaisia ortopedian poliklinikan palveluja alas, vaikka sopimukset on ohjeistuksen mukaisesti vuoden vaihteessa jatkettu. Kuka on antanut mandaatin tähän? Keskussairaalassa on satojen ihmisten mittainen jono ortopedian poliklinikalle ja silti Forssasta vastaavat palvelut yritetään ajaa alas. Siinä ei ole mitään järkeä. Se heikentää välittömästi palvelujen saatavuutta entisestään. Ihmisille annetaan väärää tietoa erikoissairaanhoidon valinnanvapaudesta. Siihen ei uudessa lainsäädännössä ole tullut muutoksia, joten sellainen on edelleen. On väitetty, ettei mm. Forssan sairaalassa Coronarian tuottamia silmäsairauksien palveluja voisi käyttää muut kuin Forssan seudun ihmiset. Väite ei pidä paikkaansa. Laki valinnanvapaudesta koskee kaikkia hyvinvointialueen asukkaita. Lain mukaan potilas saa itse valita hoitopaikan. Hyvinvointialueella ei ole vielä päätetty palvelustrategiasta, palveluverkosta tai edes linjattu, mitkä palvelut tuotetaan omana ja mitä ostopalveluna. Aivan varmasti vastuullisena päättäjänä nostan epäkohtia esille, jotta ne voidaan korjata.

Poliitikollakin on sananvapaus. Tarvitsemme hyvää yhteistyötä, mutta se ei tarkoita minkään seutukunnan palvelujen näivettämistä. Asioilla on aina taustansa ja tiedän, mistä kirjoitan. Päätetty sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ei keskitä palveluja. Sitä ei tee myöskään Keskusta. Keskusta tekee työtä sen eteen, että palvelut ovat jatkossakin saatavissa läheltä. Aluevaalien jälkeen muiden puolueiden puheet lähipalvelujen puolesta ovat vaimenneet. Kokoomus paikallisesti kritisoi sote-mallia ilmeisesti juuri sen takia, että palvelut keskittyisivät keskuskaupunkiin. Pelkäävätkö he siis omien päättäjiensä päättävän niin? Päättäjistähän se on kiinni, missä palvelut tuotetaan.

Johanna Häggman, Kesk.
Hyvinvointialueen hallituksen II vpj.