OMA RUOKAHUOLTO JA OMA PÄÄTÖSVALTA METSÄPOLITIIKASSA

Suomalaisen maataloustuotannon kannattavuuteen vaikuttavat markkinoilta saatujen hintojen lisäksi EU:n yhteinen maatalouspolitiikka ja sen rahoitus. EU:ssa tuottajahinnat on laskettu lähelle maailmanmarkkinahintoja ja sitä laskua pyritään kompensoimaan viljelijöille maksettavilla suorilla tuilla. Suomi täydentää yhteisen maatalouspolitiikan tukimuotoja EU:n liittymissopimuksen mukaisilla kansallisilla tuilla.

Suomalainen ruoka on korkealaatuista ja maailman turvallisinta. Ruokaketjumme pellolta pöytään on jäljitettävä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut suomalaistenkin elämisen kustannuksia johtuen korkeasta inflaatiosta. Hallitus on erilaisin toimin pehmentänyt kustannusten nousujen vaikutusta, mutta lisää tarvitaan. Kohonneet tuotantokustannukset ovat nakertaneet elinkeinon kannattavuutta. Seuraavan hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia maatalouselinkeinon kannattavuuden edellytyksistä. Ruokaomavaraisuus ja huoltovarmuus ovat tärkein vakuutuksemme, josta ei ole varaa tinkiä.

Ruokaeuron on jakauduttava ruokamarkkinoilla oikeudenmukaisemmin. Keskittynyt kauppa Suomessa vahvoine neuvotteluasemineen on kilpailuviraston hyväksymä malli. Tämä malli on purettava, tarvittaessa lainsäädäntötoimin, jotta tuottajan osuutta voidaan kasvattaa.

Hämeessä on 9000 maa- ja metsätilaa. Metsien käyttöön liittyvä päätösvalta on pidettävä kansallisissa käsissä. Tarvittavien suojelutoimien on perustuttava vapaaehtoisiin ohjelmiin. Metsien ammattimaisesta hyvästä hoidosta huolehtiminen on parasta ilmaston ja ympäristön kannalta. Maanomistajien oikeusturvasta ja omaisuuden suojasta on huolehdittava. Luonnonsuojelulaki oli varottava esimerkki siitä, miten ympäristöministeriö yritti valtioneuvoston päätöksellä suojella luontotyyppejä korvauksetta. Suojelupäätökset
on aikaisemmin tehty lakiin perustuen eduskunnan päätöksinä lunastuslain menettelyä noudattaen, jolloin maanomistajalla on oikeus saada korvaus. Tämä vihreiden vallankaappaus yritys torjuttiin eduskunnassa.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä on monipuolista ruuantuotantoa ja menestyvää metsätaloutta. Metsän vuotuiset kasvut ovat maakunnissamme isot. Puuraaka-ainetta on jalostettavaksi monipuolisesti aivan uusiinkin käyttötarkoituksiin kuten kankaiksi ja lääkkeiden raaka-aineeksi. Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sekä koulutus metsäsektorillakin tarvitsee panostuksia. Maakuntiemme sijainti eteläisen Suomen valtaväylien varrella yli miljoonan kuluttajan alueella antaa loistavat eväät yrittämiseen ja menestymiseen. On huolehdittava, että yrittämisen edellytykset ovat kunnossa.

Puolustan omaa ruokahuoltoamme ja talousmetsiemme hyödyntämistä kestävästi uusien innovaatioidenkin mahdollisuudet hyödyntäen.

Johanna Häggman, Kesk.
Kansanedustajaehdokas