Arvoisa puheenjohtaja, puolueen puheenjohtaja, puoluevaltuusto, hyvät ystävät Oikein hyvää kansallista veteraanipäivää ja lämpimästi tervetuloa Kanta-Hämeeseen ja Riihimäelle. Keskustan kannalta erittäin kiviselle kentälle. Menetimme tämän kevään vaaleissa eniten ääniä verraten edellisiin ...Lisää
Tuottajia on koeteltu tällä vaalikaudella erityisesti säiden vuoksi. 2016 ja 2017 oli sateiset vuodet ja osa sadosta jäi peltoon huonojen säiden takia. Kesä 2018 taas oli haastava sen kuivuuden vuoksi, ...Lisää
Perhevapaauudistus on tehtävä lapsen ja perheen tarpeista lähtien, ei työelämän. Perheiden tulee itse saada päättää, kuka lasta hoitaa. Lasten hyvinvoinnin perusta luodaan kodeissa ja varhaislapsuudessa. Väestöliiton vuonna 2018 tekemän perhebarometrin ...Lisää
Suomen liityttyä Europan Unioniin vuoden 1995 alusta maatalous koki kaikkein suurimman toimintaympäristön muutoksen, yhdessä yössä tuottajahintojen puolittumisen sekä EU:n yhteiseen maatalouspolitiikkaan siirtymisen. Osana liittymissopimusta Ahon hallitus neuvotteli 141 artiklan helpottamaan ...Lisää
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi helmikuun alussa LVM:n esitystä perustaa osakeyhtiö rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi. Ministeri Grahn-Laasonen (Kok) kertoi mm. Forssan Lehdessä 14.3.19: ”Uutta pääratayhtiötä ei voida perustaa ...Lisää
Suomalainen ruoka on parasta maailmassa ja jotta sitä on jatkossakin riittävästi saatavilla, on sen tuotannon oltava kannattavaa. Kaupan ei pidä elintarvikeketjussa katsoa vain omaa etua määräämällä tuottajahintoja yksipuolisesti. Se ajaa ...Lisää
Selvityshenkilö Karhinen on luovuttanut työnsä pääministeri Juha Sipilälle sekä maatalousministeri Jari Lepälle. Hänen näkemyksensä 500 miljoonan euron maatalouden yrittäjätulon kasvattamistavoite on saavutettavissa ilman maataloustuen kokonaismäärän kasvattamista nykyisestä. Tähän tavoitteeseen pääseminen ...Lisää
Hoitotyössä Suomessa suomenkielen taito on välttämätön. Suomalaisilla on oikeus saada kotimaassaan hoitoa omalla äidinkielellään. Muodostuu iso riski hoitovirheille, jos suomenkieltä kunnolla osaamaton toimii täällä hoitotyössä. Vaarana on, että hoitomääräykset mahdollisesti ...Lisää

Jätteenpoltosta

20.2.2019
Jätelaki määrittää yleisestä velvollisuudesta noudattaa etusijajärjestystä. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. ...Lisää
Olisiko mahdollista, että eläkkeitä nostettaisiin käyttämällä eläkerahastoja. Kyllä. 20 vuoden aikana tähän tarvitaan 63 mrd. euroa eli rahastojen vuotuinen seitsemän mrd. euron tuotto kattaisi tämän. Kyseinen summa olisi pois eläkelaitosten ...Lisää

Vastaa